NT2

Home           Talen                     

NT2 of Nederlands voor Anderstaligen heeft 2 niveaus.

Niveau 1 heeft het laagste niveau en kan gezien worden als de laagste "inburgeringseis" voor immigranten. Men kan daarna een staatsexamen NT2 programma 1 doen.

Niveau 2 heeft het hoogste niveau en wordt door vele organisaties gevraagd, b.v. om aan een Nederlandse Universiteit of Hogeschool te gaan studeren. Hiervoor kunnen ook aanvullende eisen gesteld worden, b.v. aantoonbare kennis van Engels (veelal binnen een TOEFL-eis) of vakkundige eisen. Men dient dan staatsexamen NT2 programma 2 te doen.

Beide niveaus van NT2 zijn verdeeld in 4 onafhankelijke modules, n.l.:

bulletLezen
bulletLuisteren
bulletSpreken en
bulletSchrijven

Alle modules kunnen worden afgesloten met een staatsexamen waarvoor een officieel diploma of certificaat wordt afgegeven. In het algemeen kan gezegd worden dat het pittige cursussen zijn waar veel zweet en tranen ingestopt dient te worden om het certificaat te behalen, maar het is te doen.

Sommige mensen willen voorbereid worden op de ambassadetoets, die in het land van herkomst moet worden afgenomen.

Het is ook mogelijk om deze cursussen op basis van de Total Physical Response (TPR) methode te volgen. Dat kan bij het Apeldoorns Talen Centrum (info@apeldoornstalencentrum.nl) of alhier (SaesLS@live.nl). Beide locaties zijn in Apeldoorn.

Link: www.apeldoornstalencentrum.nl