Uitleg Niveaus en ERK
                                                                                                                                                      
  Home           Terug                       

Dit is de indeling, die echter zeer globaal is en geen rekening houdt met persoonlijke omstandigheden:

Niveau 0: nooit Engels gehad, dit niveau kent men bij volwassen Nederlanders bijna niet meer

Niveau: LBO, VMBO BB, MBO1                                        Globaal vergelijkbaar met ERK* niveau A1/A2

Niveau: LBO, VMBO KB, MBO2                                        Globaal vergelijkbaar met ERK niveau A1/A2

Niveau: VMBO GL, MAVO-C, MBO3, ULO                          Globaal vergelijkbaar met ERK niveau A2/B1

Niveau: VMBO TL, MAVO-D, MBO4, MULO                        Globaal vergelijkbaar met ERK niveau A2/B1

Niveau: HAVO, HBS-B                                                     Globaal vergelijkbaar met ERK niveau B2/C1

Niveau: VWO, Gymnasium, HBS-A                                  Globaal vergelijkbaar met ERK niveau C1.

C2 = native speaker niveau en wordt zelden bereikt in het regulier onderwijs.

Iemand met HBS die 20 jaar niets meer aan Engels heeft gedaan staat nu natuurlijk op een lager niveau dan iemand met een lagere opleiding die in een Amerikaans bedrijf werkt en daardoor de hele dag Engels spreekt en meerdere specifieke Engelse cursussen heeft gedaan.

Het is daarom mogelijk om in een persoonlijk gesprek samen het niveau vast te stellen.


*De Europese Unie heeft in het Europees Referentie Kader (ERK) voor de moderne vreemde talen de niveaus beschreven. Deze gaan van A1 t/m C2. Deze normen zijn in de hele EU gelijk en dus vergelijkbaar. Zie daarvoor de diverse sites (type 'ERK' en Google).