Engels

Home     Talen    Algemeen Engels    Bedrijfs Engels    Uitleg niveaus

Deze cursussen zijn of worden ontwikkeld:

Algemene Engelse cursussen:
Engels start (nooit Engels gehad)
Engels Common European Framework of Reference (CEFR) A1 - A2 (Europees Referentie Kader)
Engels CEFR B1 - B2
Engels CEFR C1
Thematische conversatie op maat
Quick Double Dutch

Privé-les alle niveaus
Engels met de methode TPR (Total Physical Response) en
TPRS (Teach Proficiency with Reading and Storytelling)
Remedial Pronunciation Course for Dutch learners of English (British Version)
Academisch Engels
Writing (internet cursus)*
Cambridge International Certificates

Business English:
Quick work cursussen op diverse niveaus
Meetings                                                                            
Presentations
Negotiations
Business English on the Telephone
Receiving guests in English

e-mail English
Brush up your English
Engelse handelscorrespondentie (maatwerk in onderling overleg)
ESP (English for Specific Purposes) Engels ter voorbereiding op het beroep  (maatwerk in onderling overleg)
Business English Certificate (University of Cambridge)

Klik op een van de knoppen boven aan de pagina voor de informatie die u zoekt.                                                 
 

* Schuingedrukte cursussen zijn in ontwikkeling