Bedrijfs Engels
Home             Engels  

Bedrijfs Engels:

Quick Work (diverse niveaus)
De prachtige en moderne methode QW wordt op verschillende niveaus aangeboden. Alle mogelijke onderwerpen worden hier behandeld.

Materiaal: Quick Work Textbook en Workbook met cd-rom aangevuld met eigen materiaal.

Meetings
Voor mensen die vergaderingen in het Engels moeten bijwonen of leiden. Het is verstandig om eerst te kijken of het Engels taalgebruik op het juiste niveau is voordat men aan de cursus begint om teleurstelling en vertraging te voorkomen.

Materiaal: Eigen materiaal.

Presentations
Voor mensen die presentaties in het Engels moeten bijwonen of geven. Het is verstandig om eerst te bepalen of het Engels taalgebruik op het juiste niveau is voordat men hieraan begint om teleurstelling en vertraging te voorkomen.

Materiaal: Boek Presentations en eigen materiaal

Negotiations
Voor mensen die moeten onderhandelen in het Engels. Het begint klein en het tempo en niveau wordt aangepast aan het niveau van de studenten. Ook hier is het verstandig om eerst te bepalen of het Engels taalgebruik op het juiste niveau is voordat men hieraan deze cursus begint om teleurstelling en vertraging te voorkomen.

Materiaal: Eigen materiaal in onderling overleg.

Business English on the Telephone
Speciale cursus voor mensen in een bedrijf die veel telefoongesprekken in het Engels moeten voeren. Theorie en praktijk gaan hand in hand. O.a. het internationale telefoonalfabet, geven en ontvangen van informatie via de telefoon, verschil in betekenis en uitspraak tussen in Amerikaans en Brits Engels. Ideaal voor receptionisten, secretaresses, verkopers, dienstverlening medewerkers, managers.

Materiaal: Eigen materiaal.

Receiving guests in English
Speciale cursus voor mensen in een bedrijf die veel gasten  moeten ontvangen en daarbij in het Engels moeten converseren. Theorie en praktijk gaan hand in hand. O.a. het socioculturele verschillen, standaard zinnen, social talk, afspraken maken, te woord staan, receptiewerk, verschil in betekenis en uitspraak tussen in Amerikaans en Brits Engels.

Materiaal: Eigen materiaal.

E-mail English en brieven
Waar moet je op letten bij e-mails en brieven, hoe deel je die in, wat wordt bedoeld met 'salutation, complimentary close, block format', wat zijn de verschillen tussen Amerikaans en Brits Engels m.b.t. correspondentie. Welke stijl gebruik je? Hoe gebruikt men de Engelse 'punctuation'? Wanneer: Active or passive voice? De nieuwste inzichten in stijl en format (er is nogal wat veranderd....).

Materiaal: Eigen materiaal.

Brush up your English
Cursus om het Engels even lekker op te frissen. Alle dingen waar Nederlanders die Engels leren moeite mee hebben worden intensief behandeld (b.v. Werkwoordstijden (is het: "I lived in London" of "I have lived in London?"), voorzetsels (Is het: "Welcome to Amsterdam" of "Welcome in Amsterdam?", vocabulaire precies maken (in welke verschillende situaties gebruik je 'to borrow, to lend' of 'to hire, to rent, to let'?, active and passive voice, wat zijn en hoe gebruik je 'modal verbs'? en 'Conditional clauses 1, 2, 3'?, etc). Op verzoek is het mogelijk om dit te combineren met bedrijfsgerichte activiteiten.

Materiaal: Eigen materiaal.

Engelse handelscorrespondentie (maatwerk)
In onderling overleg volgens (delen van) bestaande methodes naar uw eigen behoefte. B.v. klachtenafhandeling.

Materiaal: Eigen materiaal.

English for specific purposes (ESP) -->Engels ter voorbereiding op het beroep (maatwerk)
In onderling overleg en naar eigen behoefte (indien mogelijk). Zo kan er b.v. medisch of "militair" Engels worden gegeven als voorbereiding op een studie of beroep. Meestal als privť-les. Zo heb ik b.v. iemand begeleid die werd uitgezonden als verpleegster naar Zuid-Afrika of iemand die snel "Business English" moest leren vanwege uitbreiding van een bedrijf naar de Tsjechische Republiek.

Materiaal: Eigen materiaal in onderling overleg.

Cambridge Certificates
Het is mogelijk om bij SaesLS cursussen te volgen voor een Cambridge Certificate. Er zijn vele certificaten mogelijk, een voorbeeld hiervan is Business English Certificate (BEC), hiervan zijn drie niveaus: 1. BEC Preliminary (ERK B1) 2. BEC Vantage (ERK B2) 3. BEC Higher (ERK C1). Na de cursus kunt u extern op examen gaan en als u slaagt krijg u een in heel de wereld erkend officieel diploma van de University of Cambridge.

Materiaal: Speciaal boek, examentraining boek, materiaal van de University of Cambridge en eigen materiaal.

Kijk voor details over de examens op: http://www.cambridgeesol.org/exams/professional-english/bec.html


Voor andere officiŽle Cambridge certificaten,
zie
http://www.cambridgeesol.org/recognition/index.html