Algemeen Engels

 Home           Terug         Uitleg niveaus

Hier vind u een beschrijving van de cursussen. De niveaus kunt u (meer uitgebreid) nazien onder de knop "Uitleg niveaus".
Tegenwoordig worden de niveaus ook uitgedrukt in termen van Europees Referentie Kader (ERK). Klik hiervoor op uitleg niveaus.

Engels start:
Deze cursus is bestemd voor absolute beginners of anderstaligen die nooit Engels hebben gehad. Meestal als privé-les, pairwork (2) of zeer kleine groepen (max. 5). Het tempo is veel lager dan niveau A1 - A2.

Materiaal: Textbook en Workbook van New Outlook 1 en aangevuld met eigen materiaal, een klein tweetalig woordenboek wordt geadviseerd.

Engels niveau A1 - A2:
Deze cursus is bestemd voor beginners bent of een 'false beginner' (te lang geleden Engels gehad). Wordt meestal privé, als pairwork of in zeer kleine groepen gegeven.

Materiaal: Textbook en Workbook van New Outlook 1 met cd-roms. Een klein tweetalig woordenboek is hierbij handig.

Engels niveau B1 - B2:
Deze cursus is voor mensen met een redelijk niveau van Engels. Wordt meestal privé of in kleine groepen gegeven.

Materiaal: Textbook en Workbook van Headway 3 met cd-roms. Een groter tweetalig woordenboek is hierbij handig.

Engels niveau B2 - C1:
Deze cursus is voor gevorderden en vergevorderden. Je wilt jezelf vooral beter mondeling uitdrukken en snel resultaat zien. Er wordt alleen aandacht besteed aan die zaken waar Nederlanders die Engels willen leren moeite mee hebben. Omissies uit vorige opleidingen worden aangevuld. E.e.a. vergt ook redelijk wat zelfstudie en (t)huiswerk. Het tempo ligt hoger dan de vorige cursussen, maar daarvoor wordt er sneller resultaat geboekt (vooropgesteld dat u de opdrachten consciëntieus uitvoert.) Alleen in groepen mogelijk.

Materiaal: eigen materiaal. Een ééntalig woordenboek is verplicht (b.v. Collins/Cobuild of Longman).

Thematische conversatie:
Maatwerk en materiaal in onderling overleg.

Quick double Dutch:
Zie niveau B2 - C1 maar dan als privé- of pairworkles. Voor de echte diehards.

Writing (internet cursus):*
Leren schrijven in het Engels, deels via internet en deels via contacturen. B.v. 1-3-1 (1 contactuur met theorie etc. dan 3 weken opdrachten en evaluaties via internet, elke week 2 e-mail en 1 schrijfopdracht (b.v. brief, samenvatting, verslag of opstel). De laatste les is altijd een contactuur. Lesschema in onderling overleg. Alle niveaus. Deze cursus is in de eindtestfase.

Materiaal: Eigen materiaal. Je hebt een (bij voorkeur) snelle internet verbinding en zowel een Engels ééntalig als tweetalig woordenboek nodig.


Pronunciation:
Remedial cursus voor uitspraak. Eigen materiaal met audio bestanden en reader.

Academisch Engels:
Engels voor studenten die naar de universiteit of HBO willen en waarvan het niveau van hun Engels nog niet hoog genoeg is. Tevens voorbereiden op universitair (onderzoek en schrijven) en HBO educatie Engels. 

Speciaal materiaal voor dit doel, opdrachten in onderling overleg (afhankelijk van de studie).

Cambridge Certificates
Het is mogelijk om bij SaesLS cursussen te volgen voor een 'Cambridge Certificate' op verschillende niveaus. Er zijn vele certificaten mogelijk, een voorbeeld hiervan is het First Certificate of English (FCE). Na de cursus kunt u extern op examen (meestal Amsterdam) gaan en als u slaagt krijgt u een in heel de wereld erkend officieel diploma van de University of Cambridge. Alleen mogelijk in groepen van rondom 8 personen.

Kijk voor details over de examens en erkenning op: http://www.cambridgeesol.org/recognition/index.html.

Materiaal: Speciaal boek, examentraining boek, materiaal van de University of Cambridge en eigen materiaal.


Business English

* Schuingedrukte cursussen zijn in ontwikkeling